Portfolio › Verzekerbaarheid overstromingsrisico's

April 2010 studeerde Rob Lengkeek van het gelijknamige expertise/taxatiebureau af op het onderwerp ‘de verzekerbaarheid van overstromingsrisico’s’. De uitkomst van het onderzoek was zo spectaculair dat ZZindi adviseerde er een perscampagne aan te wijden.
Inmiddels zijn er al talloze publicaties verschenen. En wat misschien nog belangrijker is dan al die publicaties: er hebben zich al partijen gemeld die het onderzoek naar de verzekerbaarheid van overstromingsrisico's willen voortzetten. En dat, terwijl het Rijk zich al had teruggetrokken uit het overleg hierover. Onder de partijen die verder willen het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond heeft in september een expertmeeting belegd over Klimaatverandering, waaraan Rob Lengkeek zal deelnemen.

Een greep uit de publicaties:

Special Riskmanagement van het Verzekeringsblad

Assurantie Magazine

De Beursbengel

Expertise Magazine

De Register-Expert

AMWeb.nl

ExpertiseMagazine.nl

VBNet.nl

Meer weten over Lengkeek? Ga naar de website van Lengkeek, Laarman & De Hosson.


terug naar overzicht