Portfolio › Imago onderzoek voor Lengkeek

In 2010 realiseerden we een intranet om communicatie tussen alle drie de afdelingen van Lengkeek – expertises, taxaties en bouwkundige opnames – te optimaliseren en draagvlak te creëren. Lengkeek werkt namelijk vanuit vier kantoren, verspreid over heel Nederland. Een grote organisatie, werkzaam in een branche waar imago een belangrijk goed is.

ZZindi Corporate Communicatie voerde daarom in 2012 een imago onderzoek uit voor Lengkeek Expertises. Het onderzoek hielden we onder opdrachtgevers, om in kaart te kunnen brengen hoe deze Lengkeek zien. Wat de wensen zijn vanuit de markt en hoe Lengkeek haar dienstenpakket zou kunnen aanpassen, zodat deze nog beter aansluit op die wensen. Het antwoord op deze vragen vonden we door persoonlijke gesprekken te houden met opdrachtgevers. De resultaten presenteerden we aan zowel opdrachtgevers als personeel. De uitkomst? De markt bleek al zeer tevreden over de organisatie, met name over de manier waarop de mensen van Lengkeek te werk gaan, maar met een paar kleine puntjes op de ‘i’ kon Lengkeek haar dienstverlening nòg verder optimaliseren. Perfect is een zwaar woord. Maar tijdens het onderzoek voelden wij in elk geval plaatsvervangende trots door de antwoorden die werden gegeven. Lengkeek is een mooie organisatie en dat leverde ook een mooi imago onderzoek op, waar we trots op zijn.

www.lengkeek.nl


terug naar overzicht