Missie- en visiestatements

Binnen ZZindi Corporate Communicatie hebben we er veel tijd aan besteed om de theorie rond missiestatement en visiestatement praktisch hanteerbaar te maken. Het dilemma is dat er niet een eenduidige definitie van de twee begrippen is. Soms worden de begrippen zelfs verwisseld.
Voor ZZIndi geeft de missie in een paar zinnen weer waar een onderneming voor staat. En de visie vertelt vervolgens waar het bedrijf voor gaat. Een missie verwoordt ambities. Geeft houvast. Heeft alles te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan? Een visie geeft vervolgens aan hoe we de wereld van morgen zien, inspelend op ambities, zodanig verwoord alsof het doel al bereikt is.

Missie en visie zijn de basis voor alle communicatie. Goed om te weten dat ZZindi Corporate Communicatie een geheel eigen, praktische methode ontwikkeld heeft om te komen tot het formuleren van missie- en visiestatements.

Meer weten?

Mail of bel ZZindi op 06 – 51 49 08 48. En dat kan ook ’s avonds of in het weekend. Want ZZindi werkt 16/7.