Portfolio › Selles & van Dijk Experts: nieuwsbrieven, perscampagnes en free publicity

Selles & van Dijk Experts is het enige schade-expertisebureau in Nederland dat zelfstandig certificaten mag afgeven aan beroeps- of pleziervaartuigen. Een bijzondere positie, die de organisatie vanzelfsprekend ‘naar buiten’ wil communiceren.

ZZindi verzorgde daarom nieuwsbrieven voor Selles & van Dijk, waarmee zij opdrachtgevers op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen binnen de organisatie. Het succes van de nieuwsbrieven spreekt al uit het feit dat deze hebben geleid tot nieuwe contacten voor de organisatie. Daarbij waren we verantwoordelijk voor de free publicity toen Selles & Van Dijk expertisebureau VH Van Geest overnam en zetten we een perscampagne op om de certificering te vieren en bekend te maken. Ditzelfde deden we nogmaals, toen Selles & Van Dijk in 2013 Register Holland overnam. Sinds 2012 zijn we verantwoordelijk voor de PR en dat heeft al vele, mooie publicaties tot gevolg gehad.    

www.sellesvandijkexperts.nl
terug naar overzicht