Portfolio › Positionering GotoGemba

GotoGemba heeft jarenlange ervaring met verbeter- en verandertrajecten in productiebedrijven. GotoGemba zet nieuwe productielijnen op, verbetert processen, verhuist fabrieken, richt nieuwe fabrieken in en voert organisatorische verbeteringen door. ZZindi hielp GotoGemba met het bepalen van de positionering en formuleerde de tekst voor de Value Proposition. GotoGemba gebruikte deze tekst ook voor haar nieuwe website.
Alle credits voor deze website komen overigens GotoGemba toe; ZZindi was niet betrokken bij de realisatie ervan.

www.gotogemba.nl

terug naar overzicht