Portfolio › Huisstijl en website voor ABBS

ABBS, de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit, bestaat sinds 1983. Een mooie netwerkomgeving voor de co-assurantiemarkt. Maar totaal niet zichtbaar. Geen website, geen logo, alleen een vaste plek om elkaar eens per maand te ontmoeten. ZZindi gaf de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit een duidelijk gezicht, in de vorm van een huisstijl die aansluit bij de waarden van de sociëteit. ABBS verenigt verzekeraars, (her)verzekeringsmakelaars, schade-experts, taxateurs en advocaten, werkzaam binnen de co-assurantie Brand. De sociëteit geldt als dé ontmoetingsplaats voor professionals gelieerd aan de Amsterdamse co-assurantiemarkt met senioriteit in de markt of een leidinggevende positie.

Toen ABBS haar ledenaantal zag teruglopen en op haar maandelijkse bijeenkomsten steeds minder leden zag verschijnen, schakelde zij ZZindi in. Wij verzorgden de oplossing voor deze problemen, in de vorm van een website. En dat heeft haar vruchten afgeworpen. Voor het bestuur betekent de website gemak, minder kans op fouten, meer overzicht en inzicht, doordat de ledenadministratie en de facturatie nu online gebeuren. Dit is veel minder arbeidsintensief en werkt overzichtelijker dan offline oplossingen. Ook de leden halen veel voordeel uit de website. Deze functioneert voor hen als een platform waarop zij elkaar kunnen ontmoeten,  binnen de door ZZindi speciaal ontwikkelde portal. Ook vinden zij er agenda items, verslagen en uitnodigingen.

ZZindi verzorgde de realisatie van de gehele website. We adviseerden over de usability, schreven het functioneel ontwerp, ondersteunden bij de offerte aanvragen, adviseerden over de te gebruiken technieken, begeleidden de webbouwers, testten de website, schreven webteksten, verzorgden de fotografie en vulden de site. En nu nog zijn we actief voor ABBS. We houden de website actueel, schrijven teksten voor de agendapunten en uitnodigingen, verzenden de uitnodigingen via ons speciale nieuwsbriefsysteem en publiceren agendapunten, verslagen en foto’s.

www.abbs-coass.nl 

terug naar overzicht