Scriptie over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden wint prijs

13 April 2016 Met haar scriptie ‘LAGAGELETETDREHID’ De ontwikkeling van een instrument om gezondheidsvaardigheden bij laaggeletterden te meten won Marissa Hossteenge gisteren de Columni Scriptieprijs 2015 van de RUG.
Zij ontving hiervoor een cheque van € 250. De scriptieprijs werd uitgereikt tijdens het World Café waar studenten, docenten, alumni en overige communicatie professionals discussieerden over de Essentie van het Communicatievak anno 2016.

Selectiecriteria

Ook dit jaar weer zat directeur Cindy van der Helm in de jury van de Columni Scriptieprijs. Om te komen tot de nominaties moesten we ons door 35 masterscripties van Communicatie- en Informatiewetenschappen heen worstelen. In twee voorselectierondes zijn drie scripties genomineerd die kans maakten op de prijs.
Als jury hebben we tijdens de selectie gekeken naar de volgende criteria: originaliteit, bruikbaarheid en toepasbaarheid voor ons vak, actualiteit, wetenschappelijkheid, verzorging en taalgebruik. Met name de bruikbaarheid, toepasbaarheid en maatschappelijke relevantie van de scriptie hebben een cruciale rol gespeeld in de selectie van de scripties.

Genomineerden

Met dit als uitgangspunt kwamen wij tot de volgende drie genomineerden:
  • Jolijn Kenkhuis met haar scriptie: Onderzoek naar het gebruik van narratieven in voorlichtingsmateriaal over de HPV-vaccinatie
  • Marissa Hossteenge met haar scriptie: ‘LAGAGELETETDREHID’ De ontwikkeling van een instrument om gezondheidsvaardigheden bij laaggeletterden te meten
  • Marie-Rose Blokzijl met haar scriptie: Satisficing in online survey-tools: onvermijdelijk of makkelijk te voorkomen?

Juryoordeel winnende scriptie

Uiteindelijk hebben wij Marissa Hossteenge als winnaar uitgeroepen. Marissa heeft voor haar scriptie een actueel en relevant onderwerp onderzocht. Een compliment voor haar uitvoerige literatuurbespreking en degelijke, uitgebreide onderzoeksmethode. Dit resulteerde in een onderbouwd meetinstrument om gezondheidsvaardigheden bij laaggeletterden te meten, wat een waardevolle toepassing kan zijn voor de praktijk. Daarnaast is de scriptie vlot geschreven waardoor de scriptie gemakkelijk leest. Wel erg jammer dat haar suggestie voor de ontwikkeling van een App om financiële redenen niet kon worden doorgevoerd. Gelukkig bleek enquêtetool Qualtrics een goed alternatief.

Samenstelling jury

De scripties zijn dit jaar weer door een deskundige en onafhankelijke jury beoordeeld en bestond uit de volgende Columni-leden: Marit van Mil, Anne de Vries, Ben Warner, Hessel Luxen en Cindy van der Helm. Ook Wim Vuijk heeft als docent aan de opleiding CIW een bijdrage geleverd aan de voorselectie.


Naar nieuwsarchief